Motie Wassenberg over een einde maken aan het uitroei­beleid van de muskusrat


10 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de waterschappen verplicht zijn in het muskusrattenbeheer de dieren alle vermijdbare pijn, spanning en lijden te besparen en niet-dodelijke methoden te overwegen,

constaterende dat uit Zweeds langjarig onderzoek is gebleken dat niet-bestrijden uiteindelijk leidt tot stabilisering van de populatie op een laag niveau,

overwegende dat de veldproef waarop het beleid van de waterschappen gebaseerd is kortdurend en niet gebiedsgericht was en dat er bovendien nauwelijks preventieve maatregelen zijn onderzocht,

verzoekt de regering een einde te maken aan het landelijke uitroeibeleid van de muskusrat,

verzoekt de regering voorts de waterschappen te vragen een nieuwe, langjarige veldproef op te zetten waarbij preventieve maatregelen en niet-bestrijden nadrukkelijk worden meegenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdD, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg over het budget voor Carbon Capture en Storage inzetten om bossen te behouden

Lees verder

Motie Wassenberg over het vrijmaken van geld om politie weer te laten handhaven in het buitengebied

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer