Motie Ouwehand intrekken steun voor Mercosur


11 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering heeft erkend dat standaarden in de landbouw in de Mercosur-landen lager zijn dan de Europese standaarden en dat de EU geen mogelijkheid heeft om af te dwingen dat die standaarden verhoogd worden;

constaterende, dat de regering heeft erkend dat er geen afdwingbare afspraken in het EU-Mercosur-verdrag zijn opgenomen die de Amazone beschermen of illegale ontbossing voorkomen;

spreekt uit, dat het Mercosur-verdrag van tafel moet;

verzoekt de regering de Europese Commissie te laten weten dat Nederland de steun voor het Mercosur-verdrag intrekt.

en gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, SGP, 50PLUS, GL, SP, vKA, FVD

Tegen

CDA, D66, CU, VVD, DENK, Van Haga