Motie Wassenberg over het up-to-date houden van de website biodi­ver­siteit.nl


8 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Kabinet jaarlijks over de staat van de Nederlandse biodiversiteit en natuur rapporteert, onder andere in het kader van het biodiversiteitsverdrag van de Verenigde Naties,

constaterende dat de website biodiversiteit.nl het communicatiemiddel van de Nederlandse overheid is,

constaterende dat de website biodiversiteit.nl niet of nauwelijks wordt bijgehouden en schijnbaar niet gelinkt is aan de Rijksoverheid,

verzoekt de regering de website biodiversiteit.nl te updaten en halfjaarlijks bij te houden, zodat in één oogopslag de stand van Nederlandse biodiversiteit en natuur ten opzichte van de te behalen doelen te zien is,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKrol, vKA

Tegen

PVV, FVD

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg over alle subsidies die van negatieve invloed zijn op Nederlandse biodiversiteit en natuur in kaart brengen

Lees verder

Motie Wassenberg over een plan van aanpak om de biologische productie en consumptie te stimuleren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer