Motie Wassenberg over alle subsidies die van negatieve invloed zijn op Neder­landse biodi­ver­siteit en natuur in kaart brengen


8 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland zich inspant voor het afschaffen van milieuschadelijke subsidies,

verzoekt de regering alle subsidies die van negatieve invloed zijn op Nederlandse biodiversiteit en natuur in kaart te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

GKrol, CDA, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS