Motie Wassenberg over alle subsidies die van negatieve invloed zijn op Neder­landse biodi­ver­siteit en natuur in kaart brengen


8 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland zich inspant voor het afschaffen van milieuschadelijke subsidies,

verzoekt de regering alle subsidies die van negatieve invloed zijn op Nederlandse biodiversiteit en natuur in kaart te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

GKrol, CDA, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg over het versneld aaneensluiten en vergroten van de natuurgebieden in Nederland

Lees verder

Motie Wassenberg over het up-to-date houden van de website biodiversiteit.nl

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer