Motie Wassenberg over een plan van aanpak om de biolo­gische productie en consumptie te stimu­leren


8 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Van Boer tot Bord-strategie als doel stelt om in 2030 25% van het landbouwareaal onder biologische productie te hebben,

constaterende dat in Nederland momenteel 3,8% van het landbouwareaal onder biologische productie valt,

constaterende dat het keurmerk voor biologisch voedsel het enige duurzaamheidskeurmerk is dat door de overheid gewaarborgd wordt,

verzoekt de regering een plan van aanpak te maken om de biologische productie en consumptie te stimuleren, teneinde in 2030 aan het doel van 25% biologisch landbouwareaal te voldoen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, PvdD, CU, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, VVD, SGP, FVD, GKrol

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg over het up-to-date houden van de website biodiversiteit.nl

Lees verder

Motie Wassenberg over een verbod op sulfoxaflor voor open teelten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer