Motie Wassenberg over het budget voor Carbon Capture en Storage inzetten om bossen te behouden


10 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet gaat investeren in Carbon Capture and Storage (CCS), het afvangen en opslaan van CO2,

constaterende dat oude en natuurlijke bossen zeer effectief zijn in het opvangen en opslaan van CO2 en bovendien goed zijn voor de biodiversiteit,

overwegende dat bomen en bossen daarbij beschouwd kunnen worden als een natuurlijke vorm van CCS,

verzoekt de regering het budget voor CCS in te zetten om onze bossen te behouden en uit te breiden,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PVV, FVD, PvdA, PvdD, SP, vKA

Tegen

CDA, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, Van Haga