Motie Wassenberg over het sluiten van de Noord­zee­kustzone en Vlakte van Raan voor kust­vis­serij


10 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in 2011 in het VIBEG-akkoord tussen de sector, maatschappelijke organisaties en rijksoverheid werd afgesproken dat de visserij in de Noordzeekustzone en de Vlakte van Raan (Natura2000-gebieden) in 2020 duurzaam zal zijn,

constaterende dat mede werd gesteld dat “wanneer duurzaamheid over het gehele gebied niet wordt bevorderd, het aangewezen kan zijn om de Natura2000-gebieden af te sluiten om de natuurlijke fauna te beschermen”,

constaterende dat is gebleken dat kustvissers massaal sjoemelen met het motorvermogen, waardoor zij sneller, met grotere netten en met zwaardere kettingen kunnen vissen dan is toegestaan in de kustzone,

constaterende dat de kustzone bijzonder kwetsbaar is, omdat zich hier veel paaigebieden van vissoorten bevinden,

constaterende dat effectieve controle en handhaving ontbreken,

verzoekt de regering om de Noordzeekustzone en de Vlakte van Raan (Natura2000-gebieden) per 2020 af te sluiten voor kustvisserij, als tegen die tijd een duurzame visserij zonder fraude niet kan worden gegarandeerd;

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK