Motie Wassenberg over het aanwijzen van natuurbos


12 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering,

om een substantieel deel van het multifunctionele bos aan te wijzen als natuurbos waar geen commerciƫle activiteiten plaatsvinden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen