Motie Van Raan: uitstoot meer intensief monitoren & vaker rappor­teren om snel te kunnen bijsturen


11 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat, om het klimaatbeleid snel en flexibel te kunnen bijsturen, het nuttig kan zijn om frequent te rapporteren over de behaalde uitstootreductie en het effect van reeds genomen klimaatmaatregelen;

verzoekt de regering, om de ontwikkeling van de Nederlandse uitstoot, conform de indeling van het IPCC, intensief te monitoren en het CBS en RIVM te verzoeken om op basis hiervan 4x per jaar te rapporteren over (de ontwikkeling in) de uitstoot,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, VVD, SGP, Van Haga