Motie Wassenberg over verbod op kaalkap


12 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering kaalkap als verjongings- en/of houtoogstmaatregel te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen