Motie Wassenberg inzake het omlaag brengen van de mest­pro­ductie binnen natuur- en mili­eu­grenzen


24 januari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het doel van het afromingsinstrument bij transacties van fosfaatrechten niet het steeds verder omlaag brengen van de mestproductie is, maar dat deze rechten via de fosfaatbank weer ten goede zullen komen aan grondgebonden melkveehouders,

overwegende dat de melkveehouderij een belangrijke speler is in de klimaat- en stikstofcrises en bij de vervuiling van ons grond- en oppervlaktewater en dat het kabinet 25 miljard euro belastinggeld uittrekt om deze crises het hoofd te bieden,

verzoekt de regering het afromingsinstrument van het fosfaatrechtenstelsel zo aan te passen dat het in lijn komt met dit doel, dus dat de mestproductie hiermee wél steeds verder omlaag wordt gebracht, tot een niveau dat binnen de natuur- en milieugrenzen past,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, BIJ1, Volt

Tegen

Omtzigt, Den Haan, BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg over een solidariteitsheffing voor grote bedrijven die extra hebben geprofiteerd van de coronacrisis

Lees verder

Motie Van Esch inzake een verbod op plastic in sigarettenfilters

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer