Motie Wassenberg over het versneld aaneen­sluiten en vergroten van de natuur­ge­bieden in Nederland


8 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat volgens de VN het vergroten van het aandeel natuur een belangrijke bijdrage levert aan het herstel van de biodiversiteit,

constaterende dat de Nederlandse natuur zwaar onder druk staat door onder meer versnippering,

verzoekt de regering maatregelen te treffen voor het versneld aaneensluiten en vergroten van de natuurgebieden in Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, PvdD, CU, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA, GKrol

Tegen

CDA, PVV, FVD, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Van Esch c.s. over het onderzoeken hoe de 1,2 miljard euro die gereserveerd is voor het Trac├ębesluit A27/A12 Ring Utrecht anders besteed kan worden

Lees verder

Motie Wassenberg over alle subsidies die van negatieve invloed zijn op Nederlandse biodiversiteit en natuur in kaart brengen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer