Motie Wassenberg over het versneld aaneen­sluiten en vergroten van de natuur­ge­bieden in Nederland


8 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat volgens de VN het vergroten van het aandeel natuur een belangrijke bijdrage levert aan het herstel van de biodiversiteit,

constaterende dat de Nederlandse natuur zwaar onder druk staat door onder meer versnippering,

verzoekt de regering maatregelen te treffen voor het versneld aaneensluiten en vergroten van de natuurgebieden in Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, PvdD, CU, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA, GKrol

Tegen

CDA, PVV, FVD, VVD, SGP