Motie Wassenberg: onderzoek de alter­na­tieven voor het geld­systeem van burger­ini­ti­atief Ons Geld


16 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een eerlijke en duurzame economie niet kan bestaan zonder een eerlijk en duurzaam financieel systeem,

verzoekt de regering onderzoek uit te laten voeren naar de alternatieven voor het huidige geldsysteem, die worden aangedragen in het burgerinitiatief ‘Ons Geld’,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Thieme


Status

Aangehouden

Voor

Tegen