Motie Wassenberg: Geld­schepping is over­heidstaak


16 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat private banken op ongecontroleerde en ongecoördineerde schaal kredieten verstrekken, wat neerkomt op ongecoördineerde geldschepping,

constaterende dat in het huidige systeem banken er belang bij hebben dat burgers en bedrijven zoveel mogelijk schulden maken,

constaterende dat uit onderzoek blijkt dat een stabiel financieel-economisch bestel kan worden gerealiseerd door coördinatie en centralisatie van de geldschepping,

van mening dat het recht op geldschepping fundamenteel tot het voorrecht van de overheid zou moeten behoren,

verzoekt de regering het recht op geldschepping te democratiseren en kredietverlening en geldschepping van elkaar te scheiden, waardoor banken niet meer de mogelijkheid hebben om geld te scheppen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Thieme


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg: onderzoek de alternatieven voor het geldsysteem van burgerinitiatief Ons Geld

Lees verder

Motie Wassenberg: geen experimenten in de Doggersbank met de flyshootvisserij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer