Motie Thieme: verbied hormoon­ver­sto­rende stoffen zo snel mogelijk


2 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat afgesproken is om binnen de Europese Unie alle hormoonverstorende stoffen uit te faseren en om eind 2013 criteria daarvoor te presenteren;

constaterende dat deze criteria er nog steeds niet zijn en het Europees Hof heeft geoordeeld dat de Europese Commissie daarmee de wet heeft overtreden,

constaterende dat de Europese Commissie ondanks deze uitspraak vasthoudt aan de route van het opstellen van een impact assessment, waardoor het opstellen van criteria verder uitstel oploopt, terwijl het Europees Hof stelt dat de juridische grondslag voor deze impact assessment ontbreekt,

constaterende dat al in 2013 concept-criteria zijn opgesteld en het dus niet nodig is om langer te wachten met het publiceren van deze criteria, conform de wens van de Kamer (KS 21501-08 nr. 576)

verzoekt de regering de Europese Commissie op te roepen af te zien van het opstellen van een impact assessment en onmiddellijk over te gaan tot publicatie van de criteria om hormoonverstorende stoffen uit te faseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, ChristenUnie, GrKuĂ–z

Tegen

PvdA, D66, VVD, CDA, SGP, 50PLUS, PVV, GrBovK, LidKlein, LidHouwers, LidVanVliet