Motie Wassenberg: leg onder­han­de­lingen over TTIP stil


27 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de uitkomsten van het Britse referendum een nieuwe Europese werkelijkheid hebben geschapen,

constaterende dat de Europese Commissie een hernieuwd mandaat vraagt voor de onderhandelingen met de VS over een veelomvattend vrijhandelsakkoord (TTIP), ondanks het hevige maatschappelijke verzet hiertegen,

verzoekt de regering te pleiten voor het stil leggen van de onderhandelingen over TTIP, in ieder geval totdat duidelijk is welke consequenties het Britse referendum over de EU heeft voor de inrichting en samenstelling van de EU,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Thieme


Status

Verworpen

Voor

SP, PVV, ChristenUnie, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, GrK├ľ, GrBvK

Tegen

VVD, PvdA, CDA, D66, SGP, Houwers, Klein, VanVliet