Motie: rapporteer over welvaart en welzijn in brede zin in miljoe­nennota


28 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt uit het kabinet te verzoeken in het kabinetsbeleid structurele aandacht te besteden aan (de gevolgen van het beleid voor) de immateriële componenten van welvaart en welzijn in brede zin, en daarover jaarlijks te rapporteren in een bijlage van de miljoenennota,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Thieme
Voortman
Gesthuizen
Bruins


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, PvdD, 50PLUS, GrKÖ, Klein

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, GrBvK, Houwers, Monasch, VanVliet