Motie Wassenberg: einde aan kooi­huis­vesting voor konijnen


22 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er geen Europese dierenwelzijnsregels zijn voor het houden van konijnen voor de productie van vlees,

constaterende dat 99% van alle konijnen in Europa in kleine, kale kooien van draadgaas wordt gehouden,

verzoekt de regering zich in te zetten voor de uitfasering van de kooihuisvesting voor konijnen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, PVV, GL, PvdD, Klein, Houwers

Tegen

VVD, PvdA, CDA, CU, SGP, GrBvK, VanVliet, 50PLUS