Motie Wassenberg: geen expe­ri­menten in de Doggersbank met de flyshoot­vis­serij


22 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Doggersbank een natuurgebied is, dat van cruciaal belang is voor de biodiversiteit in de Noordzee;

constaterende dat dit natuurgebied daarom deels gesloten is voor bodemberoerende visserij;

constaterende dat het Kabinet overweegt om in dit gesloten gebied experimenten met flyshoot, een bodemberoerende vistechniek, toe te staan,

verzoekt de regering niet in te stemmen met deze experimenten in de Doggersbank,

en gaat over tot de orde van de dag,

Frank Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, D66, 50PLUS

Tegen

PvdA, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, PVV, GrKuĂ–z, GrBovK, LidKlein, LidHouwers, LidVanVliet

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg: Geldschepping is overheidstaak

Lees verder

Motie Wassenberg: meer onderzoek naar de vangst en dodingsmethoden van pelagische vissoorten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer