Motie Wassenberg c.s. over uitspreken tegen diep­zee­mijnbouw


20 april 2023

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat diepzeemijnbouw een nieuwe vorm van mijnbouw is op dieptes van 4000 tot 6000 meter, met het doel mangaanknollen van de oceaanbodem op te zuigen,

Constaterende dat Nederland eind juni meebeslist over het wel of niet toestaan van diepzeemijnbouw,

Constaterende dat meerdere Europese landen, zoals Duitsland, Frankrijk en Spanje, zich hebben uitgesproken tegen diepzeemijnbouw,

Constaterende dat meerdere techbedrijven, zoals Google en Philips, en elektrische autofabrikanten, zoals BMW, zich tegen diepzeemijnbouw hebben uitgesproken,

Constaterende dat Europese visserijorganisaties zich achter de oproep voor een moratorium op diepzeemijnbouw hebben geschaard,

Overwegende dat diepzeemijnbouw onherstelbare schade toebrengt aan ecosystemen,

Overwegende dat diepzeemijnbouw onvoorziene gevolgen heeft voor grote hoeveelheden CO2 en methaan die opgeslagen liggen in de zeebodem,

Overwegende dat diepzeemijnbouw de transitie naar een circulaire economie tegenwerkt, omdat er geen prikkel is tot hergebruik van metalen,

Verzoekt de regering zich actief uit te spreken tegen diepzeemijnbouw,

En gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Teunissen

Sjoerdsma


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Ouwehand over het alleen financieren van maatregelen ten aanzien van de stikstofnorm van 74% in 2030

Lees verder

Motie Omtzigt/Ouwehand over een visie op de toekomst van de landbouw en de veehouderij waarin duidelijk wordt aangegeven hoe de doelen zullen worden behaald

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer