Motie: verhoog de bloot­stel­lings­ni­veaus voor glyfosaat niet!


7 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie de acute referentie dosis (ARfd) voor glyfosaat met 66% wil verhogen (van 0.3 mg/kg naar 0.5 mg/kg), waardoor er dus meer residuen van dit bestrijdingsmiddel worden toegestaan in ons voedsel,

constaterende dat glyfosaat door de Wereldgezondheidsorganisatie (IARC) is aangemerkt als waarschijnlijk kankerverwekkend, en dat onderzoekers wereldwijd erop wijzen dat glyfosaat hormoonverstorend werkt,

verzoekt de regering niet akkoord te gaan met een verhoging van de blootstellingsniveaus (ADI en ARfD) van glyfosaat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Wassenberg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen