Motie: steun boeren die willen omscha­kelen naar biolo­gisch


7 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een tekort is aan biologische boeren in Nederland, terwijl er een overschot wordt geproduceerd aan gangbare agrarische producten waardoor een groot deel van deze gangbare boeren in financiële problemen verkeert,

constaterende dat boeren die willen omschakelen naar een biologische bedrijfsvoering te maken krijgen met tijdelijke extra kosten,

verzoekt de regering de boeren bij deze omschakeling financieel te steunen en daarvoor dekking te vinden in de 30 miljoen euro die middels de nationale envelop van de Europese middelen melkvee- en varkenshouderij beschikbaar is gesteld door de Europese Commissie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, 50PLUS, GrKuÖz

Tegen

PvdA, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, PVV, GrBovK, LidKlein, LidHouwers, LidVanVliet