Motie: geen handels­ver­dragen die onze markt openen voor producten die niet volgens onze stan­daarden zijn gepro­du­ceerd


7 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie momenteel in onderhandeling is over handelsakkoorden met onder andere de Verenigde Staten (TTIP), Japan en een aantal landen in Zuid-Amerika (Mercosur),

constaterende dat de staatssecretaris van Economische Zaken van mening is dat ā€œhandelsverdragen niet onze normen moeten ondermijnen doordat ze onze markt openen voor producten die tegen lagere standaarden worden geproduceerdā€,

spreekt uit dat handelsverdragen die onze markt openen voor producten die niet volgens onze standaarden worden geproduceerd niet op instemming van Nederland kunnen rekenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Wassenberg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen