Motie Van Raan over alles op alles zetten om de culturele sector te redden


14 april 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de culturele sector zowel een enorm economisch als een maatschappelijk belang heeft,

constaterende, dat deze sector nu zelf de noodklok heeft geluid omdat de maatregelen die zijn genomen te beperkt werken,

constaterende, dat de regering heeft aangegeven om alles op alles te zetten om bepaalde bedrijven te redden,

verzoekt de regering ook alles op alles te zetten om de culturele sector te redden,

en gaat over tot orde van de dag.

Van Raan

Motie aangenomen op 28-4


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, Van Haga, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP