Motie Van Raan: alles op alles zetten om de culturele sector door de crisis te loodsen


28 april 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de culturele sector zowel een enorm economisch als een maatschappelijk belang heeft,

constaterende, dat deze sector zelf onverminderd de noodklok luidt omdat de maatregelen die zijn genomen te beperkt werken,

constaterende, dat de regering heeft aangegeven om alles op alles te zetten om bepaalde bedrijven door de crisis te loodsen,

verzoekt de regering ook alles op alles te zetten om de culturele sector door de crisis te loodsen,

en gaat over tot orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

CDA, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK, Van Haga

Tegen

PVV