Motie Van Raan over aanbe­ve­lingen om groener uit de Corona­crisis te komen meenemen bij het steun­pakket


14 april 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de coronacrisis mede is veroorzaakt door de wijze waarop het moderne globale economisch systeem is ingericht,

overwegende, dat wanneer steunmaatregelen louter gericht zijn op het in stand houden van dat economisch systeem nieuwe crises onvermijdelijk zijn,

verzoekt de regering bij de verdere uitwerking van het steunpakket de aanbevelingen van de groep van 170 wetenschappers die op elf april jl. hebben oproepen om groener uit deze crisis te komen mee te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen