Motie Van Raan over harde voor­waarden over onder meer perso­neels- en klimaat­beleid bij steun aan grote bedrijven


14 april 2020

De Kamer

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ook grote bedrijven als KLM gebruik maken van generieke steunmaatregelen,

verzoekt de regering wanneer grote bedrijven van generieke steunmaatregelen gebruik maken aan die steun harde voorwaarden over onder meer personeels- en klimaatbeleid te verbinden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, Van Haga