Motie Teunissen c.s. over het zich helder uitspreken tegen splitsing van het EU-Merco­­sur­verdrag


23 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet de verwachting heeft uitgesproken dat het EU-Mercosur-verdrag het nationale ratificatieproces gaat doorlopen;

constaterende dat vijftien EU-lidstaten, waaronder Nederland, de Europese Commissie hebben verzocht vaart te maken met de implementatie van EU-Mercosur;

overwegende dat de Europese Commissie naar verluidt onderhandelt met de Mercosur-landen over het splitsen van het verdrag in een handelsdeel en een politiek deel, waardoor nationale parlementen het verdrag niet langer hoeven goed te keuren en inwerkingtreding bespoedigd wordt;

overwegende dat het Mercosur-verdrag ook effect heeft op de Nederlandse economie en specifiek op het toekomstperspectief van Nederlandse boeren;

verzoekt het kabinet zich helder uit te spreken tegen splitsing van het EU-Mercosur-verdrag, voor deze positie actief brede steun te zoeken bij andere lidstaten en hierover binnen een maand een terugkoppeling aan de Kamer te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen


Status

Aangenomen

Voor

Omtzigt, Den Haan, Volt, JA21, BBB, FVD, PVV, PvdA, PvdD, CU, SP, SGP, GL, BIJ1

Tegen

CDA, D66, VVD, Gündoğan, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Esch over een vergunningplicht voor alle activiteiten met een negatief effect op het grondwaterpeil

Lees verder

Motie Vestering over uitspreken dat scherpe keuzes in het toezicht nooit ten koste mogen gaan van controles op dierenwelzijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer