Motie Van Gent/Ouwehand over onderzoek naar sluiting van een deel van de ecolo­gische hoofd­structuur Noordzee voor visserij


29 oktober 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Universiteit Wageningen (imares) onderzoek heeft gedaan naar de gevolgen van het sluiten van delen van de Noordzee voor de visserij;

constaterende, dat wanneer 30% tot 50% van de Noordzee wordt afgesloten voor visserij, dit een positief effect heeft op de visstand;

overwegende, dat het afsluiten van delen van de Noordzee de visstand zal doen groeien, een positief effect zal hebben op het bodemleven en het herstel van verdwenen soorten mogelijk maakt;

verzoekt de regering de mogelijkheden te onderzoeken en met een plan te komen, teneinde 30% tot 50% van de begrensde Ecologische Hoofdstructuur Noordzee te sluiten voor visserij,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent
Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV