Motie Ouwehand over aansluiting van Wet op de dier­proeven bij de algemene syste­matiek van het bestuurs­recht


5 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Wet op de dierproeven (Wod) in 2005 is geëvalueerd;

overwegende, dat deze evaluatie heeft uitgewezen dat de Wod is achtergebleven bij de ontwikkelingen in het bestuursrecht die zich sinds 1977 hebben voorgedaan;

overwegende, dat de Wod op belangrijke punten afwijkt van het bestuursrechtelijke stelsel, waarbij het terrein van de dierproeven in vergaande mate wordt onttrokken aan de openbaarheid en aan rechterlijke toetsing;

overwegende, dat de evaluatiecommissie geen rechtvaardiging heeft kunnen vinden voor deze uitzonderingspositie;

verzoekt de regering de Wet op de dierproeven te laten aansluiten bij de algemene systematiek van het bestuursrecht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV