Motie Van Esch/Ouwehand over effectief preven­tie­beleid om de basis­ge­zondheid van Nederland te verbe­teren


21 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging, constaterende dat de medische wetenschap al sinds het begin van de coronacrisis wijst op het enorme belang van het bevorderen van de volksgezondheid;

overwegende dat het verbeteren van de algemene gezondheid van Nederlanders minstens net zo belangrijk is als het op korte termijn bestrijden van de coronacrisis;

spreekt uit dat de Staatssecretaris van Volksgezondheid alle ruimte moet krijgen om effectief preventiebeleid te gaan ontwikkelen om de basisgezondheid van Nederland te verbeteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch
Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

CDA, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA, GKrol

Tegen

PVV, VVD