Motie Klaver/Ouwehand over een wette­lijke grondslag om te kunnen reageren met sluiting van het bedrijfspand


21 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

constaterende dat nog veel mensen naar hun werk gaan terwijl dat niet noodzakelijk is;

overwegende dat het voor het bestrijden van het coronavirus essentieel is dat iedereen waarbij dat mogelijk is thuiswerkt en dat bij noodzakelijk werk in een bedrijfspand de werkgevers de verantwoordelijkheid hebben om de corona-maatregelen na te !even;

overwegende dat er recent bijvoorbeeld slachthuizen zijn geweest waar bronbesmettingen hebben plaatsgevonden;

verzoekt de regering om met spoed een wettelijke grondslag te creëren om bij het niet naleven van corona-maatregelen, waardoor een bronbesmetting ontstaat, te kunnen reageren met een sluiting van het bedrijfspand;

En gaat over tot de orde van de dag.

Klaver
Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, GL, SP, vKA, GKrol

Tegen

PVV, FVD, DENK