Motie Van Esch/Ouwehand c.s. over een tijdelijk vlieg­verbod voor niet-nood­za­ke­lijke reizen vanuit alle landen


21 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende het advies van het OMT dat er geen ruimte mag zijn wat betreft de introductie van coronavirussen vanuit het buitenland;

constaterende dat de regering vliegverboden heeft ingesteld voor een aantal risicobestemmingen;

constaterende dat vliegverboden voor individuele landen te omzeilen zijn, bijvoorbeeld door over te stappen;

verzoekt de regering, zo snel mogelijk een tijdelijk vliegverbod in te stellen voor niet-noodzakelijke reizen vanuit alle landen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch
Ouwehand
Marijnissen


Status

Verworpen

Voor

PvdA, SGP, GL, SP, vKA, PvdD

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, 50PLUS, DENK, GKrol