Motie Van Den Hul/Van Raan over een uitwerking van de aanbe­ve­lingen van de aanjager aanpak lera­ren­tekort


25 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de aanjager aanpak lerarentekort heeft geoordeeld dat de aanpak te beperkt, te versnipperd en te weinig fact-based is, en de beroepsgroep tevens te weinig wordt betrokken;

van mening dat de coronacrisis de urgentie van het oplossen van het lerarentekort verder blootlegt;

verzoekt de regering, nog voor 12 februari een uitwerking van de aanbevelingen van de aanjager aanpak lerarentekort naar de Kamer te zenden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKrol, vKA

Tegen