Motie Ouwehand/Wassenberg over intrekken minis­te­riële regeling beperkte bewe­gings­jacht wilde zwijnen


7 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de mens de belangrijkste veroorzaker is van de verspreiding van de Afrikaanse Varkenspest,

overwegende dat de beperkte bewegingsjacht niet alleen een dieronvriendelijke en disproportionele maar ook een ineffectieve maatregel is om de Afrikaanse Varkenspest te bestrijden,

verzoekt de regering de ministeriële regeling die beperkte bewegingsjacht op wilde zwijnen toestaat per direct in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdD, 50PLUS, GL

Tegen

CDA, FvD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, DENK, SP