Motie Ouwehand/Wassenberg over het verbieden van het gebruik van vang­kooien voor de jacht


7 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de provincie Noord-Brabant de mogelijkheid voor het gebruik van vangkooien verruimt bij de jacht op wilde zwijnen,

overwegende dat het zeer wreed is om dieren te vangen in vangkooien om ze vervolgens in de kooi dood te schieten,

verzoekt de regering het gebruik van vangkooien voor de jacht te verbieden,

Ouwehand
Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PVV, D66, PvdD, GL

Tegen

CDA, FVD, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, SP