Motie Ouwehand/Wassenberg over een leefbare planeet voor toekom­stige gene­raties centraal stellen in het biodi­ver­si­teits­beleid


7 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ondanks de internationale afspraak om de achteruitgang van biodiversiteit te stoppen in 2010 en uiterlijk in 2020, de biodiversiteit nog altijd achteruit gaat,

constaterende dat het kabinet toegeeft dat het doel ook in 2020 niet gehaald gaan worden,

constaterende dat de regering na minstens 20 jaar treuzelen nog altijd blijft inzetten op uitvoerbaarheid van de afspraken,

verzoekt de regering niet slechts te doen wat politiek haalbaar is, maar te doen wat nodig is,

verzoekt de regering voorts een leefbare planeet voor toekomstige generaties centraal te stellen in haar toekomstige biodiversiteitsbeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdD, DENK, GL, SP, PvdA

Tegen

CDA, PVV, FVD, CU, VVD, SGP, 50PLUS