Motie Thieme/Wassenberg: stop bezui­ni­gin­genop dieren­wel­zijns­in­specties door de NVWA


19 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid in 2014 heeft geconcludeerd dat de vleessector niet klaar is voor zelfregulering,

constaterende dat de Inspecteur-Generaal van de NVWA in datzelfde jaar heeft gesignaleerd dat er onder producenten van vlees en vleesproducten sprake is van normvervaging en een gebrek aan ethisch besef, waardoor waarden als respect voor dieren verdwenen zijn,

constaterende dat de staatssecretaris van Economische Zaken heeft aangekondigd te bezuinigen op dierenwelzijnsinspecties door het toezicht van de NVWA meer risicogericht te organiseren,

constaterende dat risicogericht toezicht gebaseerd is op vertrouwen in bedrijven waarvan wordt ingeschat dat het risico op niet-naleving laag is, waardoor deze bedrijven minder worden geïnspecteerd en meer ruimte krijgen voor zelfregulering,

overwegende, dat risicogericht toezicht en zelfregulering alleen van toepassing kunnen zijn als een sector heeft bewezen voldoende normbesef te hebben en een zelfregulerend vermogen bezit,

verzoekt de regering niet te bezuinigen op dierenwelzijnsinspecties in de voedselketen en af te zien van risicogericht toezicht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, 50PLUS, PVV

Tegen

PvdA, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, GrKuÖz, GrBovK, LidKlein, LidHouwers, LidVanVliet