Motie Thieme/Van Dijk: haal bont­kragen uit de markt en waarschuw het publiek voor gif


19 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit onderzoek van Kassa en Bont voor Dieren blijkt dat bontkragen van alle zes onderzochte jassen hoge concentraties van zeer giftige en kankerverwekkende stoffen bevatten,

verzoekt de regering de geteste jassen onmiddellijk van de markt te halen, de reeds verkochte exemplaren terug te laten roepen en het publiek te waarschuwen voor gif in bont,

verzoekt de regering tevens de test in 2016 enkele malen te herhalen en de Kamer over de uitkomsten te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Van Dijk


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen