Motie Van Dijk/Thieme: aparte labels voor bont


19 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat producten die bont bevatten gelabeld moeten worden als “niet uit textiel bestaande delen van dierlijke oorsprong”, maar dat met name leer, dons en veren hetzelfde label hebben;

overwegende dat consumenten hierdoor jassen of schoenen met bont kunnen kopen, zonder te weten dat het betreffende bont echt is;

overwegende, dat eerder motie 30826-19 is aangenomen, waarin wordt verzocht om een labellingsplicht voor bont;

verzoekt de regering bij de Europese Commissie en in de Raad te pleiten voor aanscherping van de labellingsplicht, zodanig dat bont voortaan apart als ‘bont’ wordt gelabeld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Thieme


Status

Verworpen

Voor

SP, PVV, D66, CU, GL.PvdD, GrKÖ, 50PLUS

Tegen

VVD, PvdA, CDA, SGP, GrBvK, Klein, VanVliet, Houwers

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie Thieme: onderzoek de mogelijkheden voor Blijf van mijn dier-projecten in gemeenten met een vrouwenopvang

Lees verder

Motie Thieme/Wassenberg: stop bezuinigingenop dierenwelzijnsinspecties door de NVWA

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer