Motie Thieme: maak een einde aan de preven­tieve inzet van land­bouwgif


2 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het beleid gericht is op geïntegreerde gewasbescherming, waarbij chemische middelen pas worden ingezet als preventieve maatregelen en niet-chemische middelen onvoldoende blijken te werken,

constaterende dat in de praktijk er echter nog veel gebruik gemaakt wordt van preventieve inzet van chemische bestrijdingsmiddelen, onder andere via het coaten van zaden,

verzoekt de regering de preventieve inzet van bestrijdingsmiddelen op korte termijn uit te faseren en hiertoe binnen zes maanden een plan van aanpak te presenteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks

Tegen

PvdA, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, 50PLUS, PVV, GrKuÖz, GrBovK, LidKlein, LidHouwers, LidVanVliet