Motie Thieme: verbindt subsidie Initi­atief Duurzame Handel (IDH) aan hogere duur­zaam­heids­stan­daarden


20 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit de evaluatie van het Initiatief Duurzame Handel (IDH) door de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) blijkt dat de resultaten met betrekking tot het verduurzamen van internationale handelsketens tegenvallen,

constaterende dat het IOB aanbeveelt om de lat van standaarden voor duurzaamheid te verhogen,

overwegende dat op dit moment een subsidieaanvraag van IDH voor financiering in de jaren 2016–2020 in behandeling is,

verzoekt de regering de aanbevelingen van het IOB over te nemen en aan een eventuele hernieuwde subsidieronde voor IDH hogere duurzaamheidsstandaarden te verbinden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Ingediend

Voor

SP, CU, GL, PvdD, 50PLUS

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, SGP, GrKÖ, GrBvK, Klein, VanVliet