Motie Van Veldhoven-Ouwehand: het dubbel­sporig maken van de verbinding tussen Leiden en Utrecht


23 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Leiden en Utrecht twee belangrijke spoorknooppunten zijn, maar de verbinding tussen deze steden door de enkelsporigheid niet robuust zijn,

spreekt uit dat het wenselijk is dat de verbinding tussen Leiden en Utrecht volledig dubbelsporig wordt,

verzoekt de regering te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de verbinding tussen Leiden en Utrecht dubbelsporig te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven
Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

CDA, CU, SGP, 50PLUS, Klein, D66, GroenLinks, PvdD, SP

Tegen

PVV, GrBvK, VVD, VanVliet, Kuzu, PvdA