Motie Thieme over het beëindigen van de onder­han­de­lingen voor een vrij­han­dels­verdrag met VS


19 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie onderhandelt met de Verenigde Staten over een vrijhandelsverdrag (TTIP),

overwegende dat uit onderzoeken blijkt dat TTIP schadelijke gevolgen zal hebben voor milieu, dierenwelzijn, privacy en arbeidsrechten en ontwikkelingslanden,

overwegende dat daarnaast ook een groot aantal ondernemers in Nederland en Europa schadelijke gevolgen zal ondervinden als gevolg van toegenomen concurrentie door dit vrijhandelsakkoord,

verzoekt de regering in Brussel te pleiten voor het beëindigen van de onderhandelingen voor een vrijhandelsverdrag met de VS,

verzoekt de regering op bilateraal niveau met de VS in gesprek te gaan om de onderlinge handel op een wijze vorm te geven die past binnen een circulaire economie met respect voor mens, dier, natuur en milieu,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Ingediend

Voor

SP, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, CU, GL, SGP, 50PLUS, GrKÖ, GrBvK, Klein, VanVliet