Motie Thieme: Stel scherpe ambities voor een natuur­in­clu­sieve landbouw


22 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt dat het kabinet moet kiezen voor een radicale omkeer in ons voedselsysteem om de klimaat-, en biodiversiteitsdoelen te kunnen halen;

constaterende dat de sleutel ligt in een landbouw die samenwerkt met de natuur, door het planbureau natuurinclusieve landbouw genoemd;

constaterende dat de ecologische landbouw vooralsnog beperkt van omvang is;

constaterende dat volgens het planbureau een sterke regierol van het kabinet nodig is;

verzoekt de regering om haar ambities voor duurzamere en natuurinclusieve landbouw aan te scherpen en de Kamer daarover te informeren voor de behandeling van de landbouwbegroting,

en gaat over tot de orde van de dag,

Thieme
Klaver
Pechtold


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, GrK├ľ

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP, GrBvK, Houwers, VanVliet