Motie Roemer, Thieme & Krol: het eigen risico te verlagen door extra beroep te doen op de reserves van zorg­ver­ze­ke­raars


22 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het eigen risico leidt tot zorgmijding en betalingsproblemen bij mensen die zorg nodig hebben;

constaterende, dat ook de zorgverzekeraars vinden dat het verplicht eigen risico juist omlaag moet omdat het anders de solidariteit in het zorgstelsel dreigt te ondermijnen;

van mening, dat zorgmijding en betalingsproblemen verminderd kunnen worden door in 2017 een begin te maken met het verlagen van het eigen risico en dat een volgend kabinet tot een structurele oplossing kan komen;

constaterende, dat de regering de reserves van zorgverzekeraars inzet om de stijging van de zorgpremie te dempen (onder punt C, pagina 181 begroting VWS 2017);

constaterende, dat de zorgverzekeraars enkele miljarden meer in reserve hebben dan de solvabiliteitsregels opleggen;

verzoekt de regering in 2017 het eigen risico te verlagen door voor 1 miljard euro een extra beroep te doen op de reserves van zorgverzekeraars,

en gaat over tot de orde van de dag.

Roemer
Thieme
Krol


Status

Verworpen

Voor

SP, PVV, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, GrKÖ

Tegen

VVD, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, GrBvK, Houwers, VanVliet