Motie Thieme: Pleit voor stand­still onder­han­de­lingen bij handels­verdrag TISA


15 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie onderhandelt over TISA, een vrijhandelsakkoord over diensten waarbij getracht wordt nog dit jaar tot een akkoord te komen,

wijzend op het groeiend verzet tegen vrijhandelsverdragen die ten koste gaan van nationale en Europese standaarden en democratie,

wijzend op het dispuut tussen de Europese Commissie en de lidstaten over of de Europese Commissie zelfstandig mag besluiten over dergelijke verstrekkende handelsverdragen of dat deze geratificeerd moeten worden door de lidstaten,

verzoekt de regering tijdens de informele handelsraad aan te dringen op het opschorten van de onderhandelingen over TISA, in elk geval totdat er een uitspraak van het Europees Hof ligt (naar verwachting in maart 2017) over de bevoegdheidsverdeling bij handelsverdragen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Ingediend

Voor

SP, PVV, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, PvdD, 50PLUS, GrK├ľ, GrBvK, Houwers

Tegen

VVD, PvdA, CDA, D66, Klein, VanVliet