Motie Thieme/Ouwehand: sloop­re­ge­lingen voor brom- en snor­fietsen die overlast veroor­zaken


25 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat oude brom- en snorfietsen zeer veel geluidsoverlast veroorzaken en een grote bijdrage leveren aan de uitstoot van fijn stof,

constaterende, dat enkele gemeenten een regeling in het leven hebben geroepen voor het slopen van vervuilende brom- en snorfietsen in ruil voor een subsidie voor de aanschaf van een elektrisch exemplaar,

verzoekt de regering, actief te bevorderen dat gemeenten een dergelijke sloopregeling in het leven roepen,

verzoekt de regering tevens, over twee jaar te evalueren of de gemeentelijke sloopregelingen de overlast van brom- en snorfietsen substantieel terugbrengen en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie

Tegen

VVD, PVV, PvdA, CDA, SGP, 50PLUS, D66