Motie Thieme/Ouwehand: verlaag de grens­waarden voor fijnstof


25 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op basis van een recente evaluatie van de beschikbare wetenschappelijke kennis heeft geconcludeerd dat de huidige grenswaarden voor fijn stof (PM10 en PM2.5) en NO2 geen volledige bescherming bieden voor de gezondheid,

constaterende, dat de WHO aanscherping van de huidige grenswaarden voor fijn stof adviseert uit oogpunt van bescherming van de gezondheid,

verzoekt de regering, in Europees verband aan te dringen op een verlaging van de huidige grenswaarden voor fijn stof zodat deze een betere bescherming bieden voor de volksgezondheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, PvdD, 50PLUS

Tegen

VVD, PvdA, PVV, CDA, SGP