Motie Thieme/Ouwehand: mest- en biover­gisters in het Besluit Risico Zware Onge­vallen (BRZO)


25 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat mest- en biovergistingsinstallaties grote risico’s met zich mee kunnen brengen voor de externe veiligheid en de gezondheid van de ondernemer en van omwonenden,

constaterende, dat in de vergunningverlening en handhaving tot nu toe onvoldoende rekening wordt gehouden met deze risico’s waardoor er relatief veel hinder wordt ervaren van deze installaties en zich enkele ernstige ongevallen hebben voorgedaan,

verzoekt de regering, mest- en biovergistingsinstallaties op te nemen in het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO),

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

VVD, PvdA, PVV, CDA, SGP, SP, D66, ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks

Lees onze andere moties

Motie Thieme/Ouwehand: sloopregelingen voor brom- en snorfietsen die overlast veroorzaken

Lees verder

Motie Thieme: onderzoek het verlagen van loonbelasting gekoppeld aan belasten van schaarse grondstoffen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer